หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การเรียนของลูก รู้ก่อนลูกป่วย อาสาสมัคร ความรู้จากญี่ปุ่น

เมนู

 
« January 2020»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

อาสาสมัครชาวญี่ปุ่น

กิจกรรมแยกกลุ่มสำหรับเด็กพิการรุนแรง

เกมโดมิโน

เกมซู่โม่

กิจกรรมของเด็กพิการ ต้องการให้เด็กได้เรียนรู้ และสนุกกับกิจกรรมที่ได้เล่นด้วย

อาหารสำหรับเด็กพิการ ที่ญี่ปุ่น แยกประเภทอาหาร

เหลว อ่อน นุ่น เหนียว ตามที่เด็กสามารถเคี้ยวได้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ(Special Education Centers)

    มีการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษขึ้นหลายแห่งในญี่ปุ่น ศูนย์นี้มีหน้าที่ศึกษาวิจัย อบรมครู จัดทำคู่มือ สำหรับครูในด้านการเรียนการสอน เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การศึกษาพิเศษกับชุมชน

    แนวโน้มที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการศึกษาพิเศษในญี่ปุ่น คือการเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันของผู้พิการกับสังคม เมื่อเด็กเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนแล้ว เด็กต้องออกไปประกอบสัมมาอาชีพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับคนปกติทั่วไป โรงเรียนการศึกษาพิเศษจะต้องเตรียมเด็กเพื่อการนี้ การศึกษาพิเศษจึงเป็นการร่วมมือของหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ในอันที่จะทำให้ผู้พิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Inclusion)


เด็กปกติ และเด็กพิเศษมีกิจกรรมร่วมกันในโรงเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

พาเด็กๆ ไปซื้อของ เพื่อสร้างการเรียนรู้ของเด็กๆ รู้เรื่องกลิ่น สี ของผักผลไม้หรือขนมที่เด็กชอบ

กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

ธาราบำบัด เด็กพิการที่ญี่ปุ่นสามารถลงเล่นได้แม้จะพิการหนักแค่ไหนก็ตาม

เพื่อต้องการผ่อนคลายจากอาการเกร็ง และทำให้เด็กชอบในกิจกรรมธาราบำบัดอีกด้วยการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนประเทศญี่ปุ่น
    ในประเทศญี่ปุ่น บรรดาครูหรือเจ้าหน้าที่ต้องผ่านการอบรมอย่างน้อย 3 ปี และต้องจบการศึกษาพิเศษอย่างน้อยปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องเช่น จิตวิทยาเด็ก การฟื้นฟูทางด้านร่างกายสำหรับเด็กพิการ โดย ต้องผ่านวุฒิบัตร ที่เกี่ยวข้องถึงจะได้มาสอนเด็ก

    เด็กพิการที่ญี่ปุ่น แต่ละคนจะผ่านการคัดเลือก เป็นรายบุคคล ว่ามีความบกพร่องด้านไหน เด็กแต่ละคนจะได้โปรแกรม ครูจะสอนตามโปรแกรมนั้น ๆ โดยจะขึ้นอยู่ว่าเด็กที่เข้าเรียนมีปัยหาเฉพาะหน้าอะไรบ้างถ้าเป็นมาก ครูจะสอน 1: 1 ส่วนเด็กที่มีอาการใกล้เคียงก็จะให้จับกลุ่มย่อยรวมกันบุคลากรที่เข้ามาสอนจะประกอบไปด้วย ครูการศึกษาพิเศษ ครูดนตรี ครูศิลปะ และนักกายภาพบำบัด และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น นักจิตวิทยาเด็ก นักโภชนาการ พยาบาลและแพทย์ เป็นต้น

    การแบ่งกลุ่มเด็กพิการจะแบ่งไปตามลักษณะของเด็กคือ เด็กเคลื่อนไหวได้ ได้มาก  พอจะได้ ส่วนเด็กที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ก็จะฝึกโดสะโฮ เป็นการเคลื่อนไหว (กายภาพ) แบบญี่ปุ่น ซึ่งครูที่จะสอน โดสะโฮ ต้องจบการศึกษาพิเศษ และต้องผ่านวุฒิบัตร โดสะโฮให้ครบและมีประสบการณ์ การฝึก 5 – 10 ปี สามารถ เข้ามาฝึกเด็กได้ ในญี่ปุ่น หนทางใหม่ของโดสะโฮ ได้ถูกนำมาใช้ในการศึกษาและรักษาเด็กสมองพิการ เนื่องจากข้อเท็จจริงที่สำคัญคือ ความพิการพื้นฐานของเด็กสมองพิการคือความยุ่งยาก ลำบาก ทางจิตในการเคลื่อนไหวร่างกายให้ปรกติตามความต้องการ

  Copyright 2005-2012 baanmaenok.com All rights reserved.
view