หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา การเรียนของลูก รู้ก่อนลูกป่วย อาสาสมัคร ความรู้จากญี่ปุ่น

เมนู

 
« March 2020»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

เรียนรู้เรื่อง ปัญหาเด็กพิการเมื่อโตเป็นวัยรุ่น

เรียนรู้เรื่อง ปัญหาเด็กพิการเมื่อโตเป็นวัยรุ่น

                                                             วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

เรียนรู้เรื่อง ปัญหาเด็กพิการเมื่อโตเป็นวัยรุ่น

 

วิทยากร คุณหมออุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

****************************************************************************

 

ในความเป็นจริง หลายๆ พฤติกรรมเมื่อลูกที่เป็นเด็กพิการ เข้าสู่วัยรุ่นเป็นพัฒนาการตามวัยปกติของวัยรุ่นทั่วไป แต่ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการ ที่ผู้ปกครองที่ดูแลเด็กในวัยเข้าสู่วัยรุ่นไม่เข้าใจพัฒนาการของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ยังใช้วิธีการดูแลเด็กเสมือนลูกเป็นเด็กป่วย  เนื่องจากเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางอารมณ์ ร่างกาย ทำให้ผู้ปกครองหลายคนยอมรับไม่ได้ เพราะกังวลกับปัญหาที่เปลี่ยนไปของเด็ก เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่สำคัญมาก สำหรับการดูแลเด็กพิการที่เข้าสู่วัยรุ่นก็คือ พ่อแม่ผู้ปกครอง ที่ดูแลเด็กต้องเข้าใจเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการของเด็กพิการที่เข้าสู่วัยรุ่น และเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลง ในตังเด็กที่กำลังจะเกิดขึ้น

ดั้งนั้นศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่นก ได้จัดเรื่อง  รียนรู้เรื่อง ปัญหาเด็กพิการเมื่อโตเป็นวัยรุ่น  โดมมีคุณหมออุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล จากศูนย์สิรินธร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กพิการทางสมอง มาให้ความรู้และเพื่อต้องการให้พ่อแม่ผู้ปกครองถามกับคุณหมอโดยตรงในข้อที่สงสัยเพื่อให้หายกังวล ร่วมไปถึงการวางแผนการดูแลเด็กเมื่อโตได้เหมาะสมในอนาคต.

 กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ปกครองเด็กพิการ บ้านแม่นก
 • ผู้ปกครองเด็กพิการ บ้านแม่ปาล์ม
 • ผู้ปกครองเด็กพิการ บ้านแม่หยุ่ย
 • ผู้ปกครองเด็กพิการ บ้านเทวา
 • กลุ่มอาสาสมัครบ้านแม่นก

 วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ กลุ่มผู้ปกครองเด็กพิการในการดูแลเด็กพิการได้
 2. เพื่อผู้ปกครองได้เรียนรู้เรื่องของเด็กพิการและสามารถดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสมในอนาคต
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครองเด็กพิการในการทำความงานเพื่อเด็กพิการ
 4. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องการดูแลเด็กพิการทางสมองเมื่อโตเข้าสู่วัยรุ่น
 5. เสริมสร้างศักยภาพ ความเชื่อมั่นในความสามารถของผู้ปกครอง

 กิจกรรม 

 • ให้การช่วยเหลือเด็กพิการในศูนย์บ้านแม่นกโดยให้ผู้ปกครองถาม-ตอบข้อสงสัยของบุตรของตนได้อย่างหายกังวล
 • เป็นต้นแบบและจัดการให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดบริการในเรื่องให้ความรู้ภายในศูนย์สำหรับผู้ปกครองเด็กพิการ และอาสาสมัคร
 • จัดการอบรมเกี่ยวกับวิธีการช่วยเหลือเด็กพิการ พื้นฐานในการปฏิบัติต่อเด็กพิการกับผู้สนใจ ในการให้ความช่วยเหลือเด็กพิการในอนาคตได้ถูกต้อง
 • ค้นหาอุปกรณ์ เครื่องมือที่ช่วยเด็กพิการอย่างเหมาะสมกับความพิการเมื่อโตขึ้นโดย ถามกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความพิการของเด็กเมื่อเด็กโตเป็นผู้ใหญ่

******************************************************************************

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

  Copyright 2005-2012 baanmaenok.com All rights reserved.
view